PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Výzva - MAS_082/1.2/1 - Podopatrenie 1.2

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

Príjem ŽoNFP v termíne od 15.7.2020 do 14.10.2020

Výzva - MAS_082/1.2/1 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/4.2/1 - Podopatrenie 4.2

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

Príjem ŽoNFP v termíne od 25.6.2020 do 30.10.2020

Výzva - MAS_082/4.2/1 - Podopatrenie 4.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_08121/6.4/1 Podopatrenie 6.4

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 6.4..Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025) - Miestny rozvoj vedený komunitou

Príjem ŽoNFP v termíne od 29.5.2020 do 6.10.2020

Výzva - MAS_08121/6.4/1 Podopatrenie 6.4
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.2/3 - Podopatrenie 7.2

Zverejnené v Archív výziev

Výzva - MAS_082/7.4/3 - Podpopatrenie 7.4

Zverejnené v Archív výziev

Výzva - MAS_082/7.5/2 - Podopatrenie 7.5

Zverejnené v MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála