MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020 (2)

IROP-CLLD-R038-511-001

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 - účinná od 02.01.2023  MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného…
Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-512-001

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-R038-512-001 - účinná od 02.01.2023  MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho…
Čítať ďalej...

Oznámenie o plánovanom uzavretí na predkladanie Žiadostí o príspevok
IROP-CLLD-R038-511-001 a IROP-CLLD-R038-512-001
Miestna akčná skupina Miloj Spiš,o.z. oznamuje žiadateľom,
že z dôvodu ukončenia realizácie aktivít projektu
"Implementácia stratégie CLLD MAS Miloj Spiš,o.z."
a vyčerpania pridelenej alokácie plánuje uzavrieť výzvy dňa 31.12.2023.
Po tomto termíne už nebude možné v rámci výziev predkladať Žiadosti o príspevok.


Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2
výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 - účinná od 02.01.2023

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2
výzvy IROP-CLLD-R038-512-001 - účinná od 02.01.2023