Partnerstvo na vidieku v srdci Spiša

Miloj Spiš, o.z. je platforma verejno – súkromného partnerstva pre rozvoj vidieka fungujúca na 7 princípoch programu Leader

Dozvedieť sa o nás viac

Miloj Spiš o.z.V skratke o nás

Miloj Spiš, o.z. je občianske združenie, ktoré funguje na princípe verejno – súkromného partnerstva. Založenie tohto združenia je výsledkom dlhoročnej práce na území obcí mikroregiónu Miloj Spiš. Neformálna spolupráca sa začala začiatkom roku 2003, odkedy zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru začali postupne budovať partnerstvo, ktoré bolo inštitucionalizované v roku 2009.

Viac informácií Stanovy združenia

AktualityNové oznamy a udalosti v združení

Náučný areál pri Ekocentre Dedinky

Náučný areál pri Ekocentre Dedinky


Na juhu Slovenského raja pribudla nová a…

Opravy technických turistických zariadení v Prielome Hornádu

Opravy technických turistických zariadení v Prielome Hornádu


O bezpečnú turistiku v Slovenskom raji s…

NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR | 8/2019
NEWSLETTER Národnej siete rozvoja vidieka SR | 7/2019
Všetky aktuality

ProjektyMAS Miloj Spiš

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730


Projekt Pulzujúci Miloj Spiš je zameraný…

Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Miloj Spiš, o.z. | 191KE040015

Príprava a spracovanie Stratégie mie…


Projekt Miluj Miloj Spiš je zameraný na …

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. | 302051N843

Financovanie prevádzkových nákladov …


Projekt Miloj Spiš je zameraný na manažm…

Všetky projekty

VýzvyMAS | IROP | PRV

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov z PRV SR 2014 – 2020

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu na výber …


PRÍLOHY: • 1 | docx pdf - Žiadosť o z…

Harmonogram výziev MAS Miloj Spiš (7.5) - verzia 1

Harmonogram výziev MAS Miloj Spiš (7.5) - verz…


Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie…

Harmonogram výziev MAS Miloj Spiš na rok 2019
Všetky výzvy

KontaktKde nás nájdete

 

Kontaktný formulár

SÍDLO:
Miloj Spiš o.z.

Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
Tel.: +421 907 946 899
E-mail: nebusova@spissketomasovce.sk

KANCELÁRIA MAS:
Nábrežie Hornádu 14
052 01, Spišská Nová Ves
Tel. kancelária: +421 948 399 961
Tel. manažér: +421 948 807 723
E-mail: info@milojspis.sk
zaborska@milojspis.sk
smorada@milojspis.sk
komarova@milojspis.sk

Zobraziť mapu