PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Projekt Aktívny Spiš je zameraný na ekonomický rozvoj vidieka v súlade so schválenou stratégiou Miestnej akčnej skupiny Miloj Spiš o.z.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051R038-511/512-28 - 2.18 MB
pdfPlagát