PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730

Projekt Pulzujúci Miloj Spiš je zameraný na zvyšovanie vzdelávania a zlepšovanie kompetencií- vedomostí, zručností a postojov členov MAS aj širšej odbornej verejnosti. Animačné aktivity a činnosti sú zameraná na oživovanie fungovania MAS a udržania…
Čítať ďalej...