PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Hlavným cieľom projektu MAS Miloj Spiš III je dosiahnutie efektívneho manažmentu MAS pre napĺňania cieľov a opatrení schválenej stratégie MAS prostredníctvom dostatočnej finančnej, prevádzkovej a odbornej kapacity (internej i externej) MAS do konca roku 2025.
Stratégia Miloj Spiš 2025 je aj po schválenej aktualizácii postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.

pdfPlagát