Poukázanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov

Ako poukázať 2% z dane?

  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
zipZIP
Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:
a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, a potvrdeniezipZIP
b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, a potvrdenie | zipZIP
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník pre Miloj Spiš, o.z., máte možnosť venovať nám až 3% z dane - vyžiadajte si o nás potvrdenie o vykonaní práce.

Adresa: ul. Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce
IČO: 42108136
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK1856000000003457237001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ďakujeme za Vašu podporu.
Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky

Označené v :