AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Pracovné stretnutie zástupcov (KSK) a (MAS)

Dňa 8.2.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Košického samosprávneho kraja (KSK) a miestnych akčných skupín (MAS) z územia Košického kraja k prerokovaniu možností spolupráce a spoločného rozvoja územia. Záznam zo stretnutia zástupcov Košického samosprávneho kraja a Miestnych akčných skupín. MAS_KSK_zapis_8.2.2018-1.pdf Zoznam MAS v Košickom krajiAdresar_MAS_zakl.xlsx
Čítať ďalej...

Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS pre Miloj Spiš o.z.

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny  (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená  2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané  Rozhodnutie…
Čítať ďalej...