AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

MASky - jedinečné a nepochopené Doporučený

Dávame Vám do pozornosti článok, ktorý napísal predseda Národnej siete MAS SR o postojoch riadiacich organov voči miestnym akčným skupinám a tiež o tom, ako vidíme ďalšie programové obdobie. Tento článok si zaslúži Vašu pozornosť i pozornosť širokej verejnosti, najmä riadiacich orgánov a aktérov regionálneho rozvoja. Jeho znenie nájdete na…
Čítať ďalej...

10 požiadaviek NS MAS pre nové programové obdobie Doporučený

Na Slovensku vrcholí príprava partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie. Národná sieť miestnych akčných skupín SR je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia a požaduje diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov. Pri súčasnom návrhu…
Čítať ďalej...