AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Zachráňme prístup LEADER na Slovensku | PETÍCIA

Vážená/ý člen i nečlen (bývalý člen) MAS Miloj Spiš, o.z.,

nakoľko situácia s prístupom LEADER a celkovo s rozvojom vidieka na Slovensku sa vďaka neúnosne byrokraticky nastaveným podmienkam čerpania a mnohým nezmysleným kontrolám a pravidlám riadiacich orgánov, dostala do vážnych problémov a kompetentní nie sú aktívni krízovú situáciu účinne riešiť, dovoľujem si Vás v mene našej MAS Miloj Spiš, v mene Národnej siete MAS SR ako členka Predsedníctva a aj ako členka petičného výboru týmto vyzvať o podporu petície a podpis petície na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku.

Petícia za záchranu prístupu LEADER na Slovensku je zverejnená na stránke mojapeticia.sk, kde ju môže podpísať každý človek, ktorému záleží na podpore a rozvoji slovenského vidieka.

Prosím pridajte sa:

Prehľad čerpania zo zdrojov na program LEADER  na Slovensku ku koncu roku 2021. Výsledok prieskumu spoločnosti ELARD (európske zoskúpenie zástupcov LEADER v krajinách EÚ).
Current implementation LEADER