MAS Miloj Spiš » PRV 2014-2020 (3)

MAS_082/7.4/6 - Podopatrenie 7.4

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času…
Čítať ďalej...