Výzva - MAS_082/4.2/1 - Podopatrenie 4.2

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Príjem ŽoNFP v termíne od 25.6.2020…
Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.5/2 - Podopatrenie 7.5

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie.…
Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.4/3 - Podpopatrenie 7.4

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného…
Čítať ďalej...

Výzva - MAS_082/7.2/3 - Podopatrenie 7.2

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do…
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála