MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka  na podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 22.2.2022 do 13.4.2022

MAS_082/6.4/3 - Výzva podopatrenie 6.4 MAS Miloj Spiš (MAS_082/6.4/3)
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Prílohy k výzve:

Označené v :