Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

Pre záujemcov o post odborného hodnotiteľa,

dňa 29.11.2018  vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Výzvu č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov.

docxpriloha_c_1.docx
docxpriloha_c_2.docx
docxpriloha_c_3.docx
docxpriloha_c_4.docx
pdfvyzva_c_1_2018_po5_final.pdf

Označené v :