PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. III

Zverejnené v Projekty

Hlavným cieľom projektu MAS Miloj Spiš III je dosiahnutie efektívneho manažmentu MAS pre napĺňania cieľov a opatrení schválenej stratégie MAS prostredníctvom dostatočnej finančnej, prevádzkovej a odbornej kapacity (internej i externej) MAS do konca roku 2025.
Stratégia Miloj Spiš 2025 je aj po schválenej aktualizácii postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.

pdfPlagát

 

Čítať ďalej...

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. II

Zverejnené v Projekty

Projekt Miloj Spiš II je zameraný na manažment MAS, vrátane rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD. Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane udržania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
pdfPlagát

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála