AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Odorínsky „Beľušar“ 2019 s MAS Miloj Spiš, o.z.

Po úspešnej akcii „Jamnícke leto“, pokračujeme v šírení informácií pri podpore miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER na 4. ročníku tradičného regionálneho podujatia „Beľušar", organizovaného obcou Odorín v spolupráci s MAS MILOJ SPIŠ a jej partnermi - obcami Jamník, Danišovce, Matejovce nad Hornádom, DHZ Odorín a PD Rozkvet Odorín.

Označené v :