MAS Miloj Spiš » IROP 2014-2020 (2)

IROP-CLLD-R038-511-001

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania…
Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-512-001

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho operačného programu ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a…
Čítať ďalej...