Výzva - MAS_082/1.2/4 - Podopatrenie 1.2

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 1.2 - Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 11.2.2022 do 24.3.2022

Výzva - MAS_082/1.2/4 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

 

Prílohy k výzve:

Označené v :