AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Stretnutie "Rozvoj vidieka a program LEADER v súčasnosti" | Levoča 7.5.2019

Zástupcovia kancelárie MAS Miloj Spiš, o.z. sa aktívne zúčastnili diskusie v Levoči o vývoji prístupu LEADER na Slovensku v súčasnosti a už aj pre obdobie 2020 - 2027.

Program:

  1. Otvorenie, privítanie zo strany spoluorganizátorov MAS LEV a NSRV
  2. Prednáška s hlavnou diskusnou otázkou: „Metóda LEADER/CLLD je stále aktuálna! Kde podľa Vás nezafungovala implementácia v SR“. Hlavné príčiny nezdaru a možnosti pre jeho nápravu. Stav implementácie na Slovensku
  3. Občerstvenie
  4. Prednáška s následnou diskusiou: „Nové programovacie období v EÚ - ako sa bude podporovať rozvoj vidieka a LEADER v rokoch 2021 - 2027 a úloha Európskeho parlamentu“
  5. Predstavenie regionálnej antény NSRV pre Prešovský kraj, jej cieľov, činností a aktivít v roku 2019
  6. Ďalšie témy, ktoré aktuálne ťažia miestne akčné skupiny (neoprávnené výdavky, stav zverejňovania výziev, odborní hodnotitelia, obstarávanie...) – diskusia a návrhy pre riešenie a spoločné kroky
  7. Záver
Označené v :