AKTUALITYaktuálne oznamy a udalosti

Neschválenie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miloj Spiš do roku 2015

Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín

Integrovaná stratégia rozvoja územia nebola schválená. Bližšie informácie v oznámení RO (pdf) -stiahnuť

Koncom mája bude zvolané valné zhromaždenie, na ktorom bude prijaté spoločné rozhodnutie o ďalšej činnosti MilojSpiš, o.z..