Výzva - MAS_082/1.2/1 - Podopatrenie 1.2

     MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

Príjem ŽoNFP v termíne od 15.7.2020 do 14.10.2020

Výzva - MAS_082/1.2/1 - Podopatrenie 1.2
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Súbory na stiahnutie:

Označené v :