PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

1. mikrograntový program

Cieľom mikrograntového programu je zvýšiť zapojenosť občanov do rozvojových aktivít a prispieť tak k rozvoju občianskej spoločnosti na území ohraničenom katastrami obcí Danišovce, Hincovce, Chrasť nad Hornádom, Jamník, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Poráč, Rudňany, Odorín, Olcnava, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce a mestaSpišské Vlachy.

Zápisnica z hodnotenia žiadostí k mikrograntovému programu (pdf) 

 

Vyzva mikrogrant MilojSpis A5 4 2010

 

Výsledok hodnotenia:

Celkovo bolo možné získať maximálne 41 bodov.

Na základe hodnotenia projektov hodnotiaca komisia určila nasledovné poradie žiadostí:

P.č.

Číslo žiadosti

Žiadateľ

Obec

Názov mikroprojektu

Počet bodov*

Pridelený grant

1.

MGP 2010/10

Ľubomír Holečko,

Ján Jasečko,

Viktória Holečková

Teplička

Interaktívna mapa obce Teplička a okolia

33

500 €

2.

MGP 2010/01

FS Brižečky, o.z.

Spišský Hrušov

7. folklórne slávnosti spojené s oslavou 10. výročia založenia Fks Brižečky

32

590 €

3.

MGP 2010/04

Banícky cech Rudňany

Rudňany

Osadenie pamätnej tabule založenia Baníckeho cechu Rudňany

32

540 €

4.

MGP 2010/07

Lukáš Lešňovský,

Michal Baluch,

Michal Čuchran,

Juraj Kubina

Odorín

Kamenné ohnisko s posedením

31

600 €

5.

MGP 2010/06

Erika Smotrilová,

Bc. Jozef Smotrila,

Ing. Mariana Hadušovská, Zdenka Milčáková

Matejovce nad Hornádom

Na našom dvore sa nám páči

30

575 €

6.

MGP 2010/08

Slavomír Dutko,

Zdenko Timko,

Marek Dutko

Teplička

Tvorivá dielňa

29

500 €

7.

MGP 2010/11

Rada školy pri MŠ v Jamníku

Jamník

Znovuobnovenie vstupnej predzáhradky v areáli MŠ v Jamníku

28

500 €

8.

MGP 2010/09

Nájomníci 2x10 b.j.

Mrovčáková, Jendrek, Kandráčová

Rudňany

Budovanie oddychovej zóny

27

600 €

9.

MGP 2010/05

Pavol Almáši, Silvia Tauberová, Anna Šariková

Rudňany

Naša záhrada

22

200 €

SUMA PRIDELENÝCH MIKROGRANTOV

5205 € 

*aritmetický priemer všetkých hodnotení